Wdrożenie controllingu personalnego do przedsiębiorstwa – kilka praktycznych wskazówek
Controlling personalny to skuteczne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, coraz częściej stosowane w polskich przedsiębiorstwach. Controlling personalny dostarcza kadrze zarządzającej wiedzę i informacje ułatwiające pracę w firmie oraz pozwala lepiej planować działania oraz osiągać założone cele.


Nie da się jednoznacznie zdefiniować pojęcia controllingu personalnego. Niemniej jest to system zarządzania, który odnosi się do procesów zachodzących w obszarze ludzkim w firmie. Controlling personalny ma do spełnienia wiele zadań. Wykorzystywany jest do monitorowania procesów i działań wśród pracowników firmy, jak np. dostosowanie kompetencji pracowników do wymagań dla danego stanowiska pracy, mierzenia wydajności pracy, uzyskiwania jak najlepszych korzyści i wyników biznesowych dla przedsiębiorstwa czy zapobieganie nieprawidłowościom. Elementy controllingu personalnego wykorzystywane są także w doborze pracowników czy rozwijaniu ich umiejętności zawodowych.


Wprowadzanie controllingu personalnego do firmy często poprzedza długotrwały i pracochłonny proces przygotowania. Przede wszystkim na samym początku należy ustalić kilka istotnych kwestii, w tym między innymi, jakie są cele przedsiębiorstwa, określenie celów controllingu personalnego, które będą zaakceptowane przez kadrę kierowniczą, zdefiniowanie uwarunkowań realizacji funkcji kadrowej, wybór podsystemów, które mają zostać nim objęte, dobór odpowiednich instrumentów odpowiedzialnych za controlling personalny w danym przedsiębiorstwie. Przed wdrożeniem controllingu personalnego do przedsiębiorstwa należy wprowadzić system informacyjny dobrany do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa w formie metod, narzędzi oraz wskaźników ilościowych i jakościowych zaprojektowanych tak, aby określić miejsca i zjawiska, które powinny znaleźć się pod ścisłą obserwacją np. monitorowanie liczby pracowników zatrudnianych czy też zwalnianych w przedsiębiorstwie. System informacyjny powinien odzwierciedlać rzeczywistość, dostarczać szczegółowych opisów tego co dzieje się w firmie, być aktualny, a informacje zdobyte za jego pomocą powinny być przydatne danemu odbiorcy. Bardzo istotnym aspektem jest także dobór odpowiedniej osoby na stanowisko controllera personalnego, taki ekspert musi posiadać szeroką wiedzę odnośnie HR-u, umiejętności w zakresie komunikacji oraz znać się na specyfice pracy HR. Wdrożenie controllingu wiąże się także z wieloma zmianami jakich trzeba dokonać zarówno w dziale zasobów ludzkich, jak pośród pozostałych pracowników firmy. Firma musi być otwarta na eksperymentowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań oraz na łamanie dotychczas stosowanych schematów i oceny Tylko wówczas zastosowanie controllingu będzie miało sens.


Wprowadzenie controllingu personalnego przede wszystkim powinny rozważyć organizacje, które funkcjonują w oparciu o wysokie kompetencje ludzkie, a także wszystkie duże przedsiębiorstwa, tzw 500+. Jest to również rozwiązanie dla tych firm, które chcą uzyskać dane o zyskach, jakie przynosi inwestowanie w rozwój. Ważne jest, by podczas procesu wdrażania controllingu personalnego zaangażowani byli wszyscy pracownicy, a także istotne jest przyporządkowanie odpowiednim osobom odpowiedzialności za poszczególne zadania. Dzięki takiemu podejściu pracownicy mają większą świadomość tego, co się dzieje w ich miejscu pracy, na bieżąco informowani są o wszystkich zmianach w firmie, co sprzyja ich wydajności oraz zmniejsza obawy związane z ich pozycją w przedsiębiorstwie. Sprawne funkcjonowanie przepływu informacji z pewnością będzie sprzyjać całemu procesowi.Powrót do kategorii...

Choć od lat w firmach stosuje się czaty, fora i aplikacje do komunikowania się, dopiero kompleksowe...
czytaj więcej

...

Powszechne obecnie systemy rozwoju pracowników nie przystają do wyzwań rzeczywistości...
czytaj więcej

...

iPro i Cornerstone OnDemand podpisały umowę o partnerstwie, w ramach którego młoda polska...
czytaj więcej

...

BTEC to jeden z najbardziej prestiżowych na świecie systemów kwalifikacji zawodowych. Przynosi korzyści...
czytaj więcej