Biznes plan dla HR
Skuteczne zarządzanie działem HR, który ma wspierać biznes, wymaga prawdziwie przedsiębiorczego podejścia. A pierwszym krokiem do tego jest stworzenie HR Biznes Planu.


Dave Ulrich, zdefiniował na nowo rolę działu HR. Z administratora i koordynatora szkoleń przekształcił go w prawdziwego partnera dla biznesu. „HR from the outside in”, jedna z jego książek, opisuje, jak zbudować efektywny dział HR. Jednym z głównych założeń – obok ukształtowania odpowiedniej struktury działu HR, zapewnienia mierników i stworzenia wzorców postępowania dla HR, jest opracowanie biznes planu dla tej funkcji w organizacji. Proces składa się z 7 etapów.

Kontekst biznesowy

 • określ środowisko biznesowe,
 • rozpoznaj i nazwij oczekiwania głównych interesariuszy,
 • dopracuj strategię biznesową.
Efektem tego etapu jest rozpoznanie wyzwań stojących przed biznesem, oczekiwań interesariuszy i właściwych strategii postępowania.

Wizja HR

 • Kim jesteśmy? (partnerem, przewodnikiem, liderem, architektem, itd.)
 • Co robimy? (budujemy organizacyjne i indywidualne kompetencje, itd.)
 • Dlaczego to robimy? (wzmacniamy przewagę konkurencyjną, itd.)
Efektem tego etapu jest wizja, którą dzielisz się w ramach działu HR i na zewnątrz, aby motywować klientów wewnętrznych.

Wyniki HR

Efektem tego etapu jest określenie 3-5 wskaźników, które HR będzie dostarczał organizacji na określonym poziomie. Często są to kompetencje potrzebne firmie, by uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną. Pamiętaj, żeby były mierzalne i konkretne.

Inwestycje w HR

 • określ te działania HR, które pozwalają osiągać wyniki
 • zaprojektuj alternatywne działania
 • uporządkuj działania HR według ich wagi
 • zainwestuj w działania krytyczne
Efektem tego etapu jest priorytetyzacja działań HR, które są najistotniejsze dla osiągnięcia wyników.

Kierownictwo i struktura HR

 • określ kto wykonuje jaką pracę (HR, kierownicy liniowi, strategiczni dostawcy, itd)
 • określ odpowiedzialność poszczególnych osób
Efektem tego etapu jest określenie kto i za co ponosi odpowiedzialność za realizację zadań HR.

Plany działania

Efektem tego etapu jest plan z wyszczególnionymi zadaniami, odpowiedzialnościami, potrzebnymi zasobami, terminami itd.

Odpowiednie kompetencje dla HR

 • zidentyfikuj kluczowe kompetencje potrzebne do tego, by zrealizować plan HR
 • oceń aktualny stan tych kompetencji
 • uporządkuj działania HR według ich wagi
 • przygotuj plany usprawnień
Efektem tego etapu jest zapewnienie specjalistom HR kompetencji niezbędnych do realizacji HR biznes planu.


Na podstawie: 7 Critical steps for building on a HR Business plan, Pascale Barrow, KR Business InsiderPowrót do kategorii...

Choć od lat w firmach stosuje się czaty, fora i aplikacje do komunikowania się, dopiero kompleksowe...
czytaj więcej

...

Powszechne obecnie systemy rozwoju pracowników nie przystają do wyzwań rzeczywistości...
czytaj więcej

...

iPro i Cornerstone OnDemand podpisały umowę o partnerstwie, w ramach którego młoda polska...
czytaj więcej

...

BTEC to jeden z najbardziej prestiżowych na świecie systemów kwalifikacji zawodowych. Przynosi korzyści...
czytaj więcej