Jakie umiejętności przydadzą się w przyszłości
Umiejętność czytania i pisania w dzisiejszych czasach to o wiele za mało, by z sukcesem uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Coraz rzadziej można się po prostu czegoś nauczyć. Informacje szybko stają się nieaktualne.


Dziś bardziej liczy się szybkość dotarcia do informacji, wyselekcjonowania z ogromnej masy wiedzy tych właściwych i istotnych, a następnie użycie ich do rozwiązania bieżącego problemu. Edukacja przyszłości, nie tylko ta szkolna, ale i korporacyjna, powinny zacząć kształcić w uczniach, studentach i pracownikach umiejętności przyszłości.


Dobry wgląd w to, jakie mają być te umiejętności, daje opublikowana w tym roku książka Lee Crocketta „Literacy is not enough. 21th Century Fluencies for the Digital Age”, autora publikacji na temat nowych cyfrowych pokoleń, futurysty, który przewiduje czekającą nas przyszłość uczenia się i współpracy.


Jakie umiejętności będą zatem niezbędne w przyszłości? Zdaniem Lee Crocetta jest ich pięć:

Biegłość w rozwiązywaniu problemów

Umiejętność twórczego myślenia przy rozwiązywaniu problemów w czasie rzeczywistym. Jasne określenie problemu, zaprojektowanie właściwego rozwiązania, dostarczenie rozwiązania, a następnie prześledzenie całego procesu rozwiązywania problemu i wyciągniecie wniosków, które pozwolą udoskonalić proces.

Biegłość informacyjna

Niemal podświadome i intuicyjne interpretowanie informacji we wszystkich formach i formatach po to, by wydobyć najistotniejszą wiedzę, uwierzytelnić ją, dostrzec jej sens i znaczenie.

Biegłość w korzystaniu z mediów

Z jednej strony: analityczne podejście do komunikatów, które pozwala wydobyć z nich rzeczywistą wiadomość i ocenić, na ile efektywne jest dane medium w dostarczaniu potrzebnej wiedzy. Z drugiej strony: umiejętność tworzenia komunikatów i wybierania najbardziej odpowiedniego medium do przekazania tej informacji, tak aby dotarła do właściwych odbiorców.

Biegłość w kreatywnym działaniu

Nadawanie znaczenia rzeczom, produktom, ideom, poprzez design, sztukę, opowiadanie historii. Tworzenie wartości dodanej poprzez umiejętne wykorzystanie formy.

Biegłość we współpracy z innymi

Niemal odruchowa współpraca z osobami w otoczeniu, niezależnie od tego czy są w tej samej lokalizacji, czy są dostępni wirtualnie, która prowadzi do rozwiązania problemów i tworzenia nowych produktów.Powrót do kategorii...

TED o rewolucji w uczeniu się

Kursy online otwarte dla nieograniczonej liczby uczestników (MOOCs), samoorganizujące się...
czytaj więcej

...

Pigułki wiedzy przyszłości

W latach 70-tych ludzie nie przypuszczali, że komputery będą powszechnie stosowane....
czytaj więcej

...

Uczyć się nie wiedząc o tym

Gry wideo są dobrym przykładem na to, że najwięcej uczymy się, gdy wcale nie wiemy, że się uczymy. Gry stawiają...
czytaj więcej

...

10 zasad działania firm o silnej współpracy

Umiejętność współpracy i uczynienie z niej ważnej dla organizacji wartości to podstawowe wyzwanie każdej organizacji...
czytaj więcej