Pigułka wiedzy: krótko, ciekawie, na temat

Error

Error


Pigułki wiedzy to małe porcje informacji w formie filmu, animacji, pliku audio. Dzięki dostępności na urządzeniach mobilnych, ułatwiają „noszenie” wiedzy przy sobie i korzystanie z niej, kiedy tylko chcemy, np. w trakcie wykonywania pracy.


Jednym z ciekawych rozwiązań, dobrze wpisujących się w trend nauki „tu i teraz” jest pigułka wiedzy (po angielsku knowledge pill, learning pill, skill pill). Mała porcja informacji w postaci krótkiwgo filmu, pliku audio lub animacji, pozwalająca zapoznać się z jakimś zjawiskiem (np. konkretną praktyką biznesową), rozwiązać problem, zrozumieć nieznany mechanizm działania bez skomplikowanych teoretycznych rozważań.


Sukces pigułki wiedzy tkwi w sposobie podania treści. Trzeba tu przestrzegać 3 zasad:

Zwięźle i krótko

Czas trwania pigułki to najczęściej od 3 do 5 minut. Nigdy nie więcej niż kwadrans. Gdy trzeba aktywnie oglądać kontent, nasza uwaga skupia się na przekazie tylko półtorej minuty, maksymalnie 120 sekund.

Interesująco

Estetyczna, zabawna animacja, dynamiczny dobrze zmontowany film, zapis audio z porywającym mówcą – to dominujące formy. Ludzie cenią animację bardziej niż tradycyjny przekaz wideo. To o wiele przyjemniejsze, relaksujące i mniej formalne doświadczenie niż film.

Na temat

Wypowiedzi i dialogi w pigułce muszą zawierać tylko najważniejsze i jednoznaczne treści z danego obszaru. W takiej ilości, by można je było przyswoić za pierwszym razem, ale jednocześnie móc wracać do nich wielokrotnie w przyszłości. Autorami zawartości pigułek muszą być biegli eksperci dziedzinowi.


Różne obszary zastosowań pigułek wiedzy:

  • informacje potrzebne nowozatrudnionym na starcie,
  • misja, wizja firmy,
  • zmiany,
  • podstawowe systemy dla pracowników,
  • opis branż, w których działa firma,
  • informacje o core biznesie,
  • szkolenia dla liderów,
  • procedury, procesy, dobre praktyki
  • uniwersalne umiejętności (np. efektywność osobista, zarządzanie relacjami z klientem, itd.)

Pigułki są wsparciem, gdy szybko potrzebujemy wyrównać poziom wiedzy wśród grupy pracowników, np. przed szkoleniem. Przy pomocy pigułki można też porządkować najważniejsze zagadnienia, utrwalać je i przypominać, by powstrzymać utratę ważnej wiedzy. Zasoby wiedzy organizacyjnej mogą wzbogacić sami pracownicy, jeśli tylko damy im proste wytyczne i narzędzia do tworzenia pigułek.
... Error

Social learning – obalamy mity

Ludzie uwielbiają tworzyć mity dotyczące pojęć nie do końca przez wszystkich zrozumiałych...
czytaj więcej

... Error

Serious games: od teorii do praktyki

Serious games, czyli poważne gry, to skuteczne narzędzie nabywania nowej wiedzy...
czytaj więcej

... Error

Co to jest micro learning?

Wpis na blogu, tweet, krótki instruktaż na Youtube, nawet komentarz na Facebooku - wszystkie...
czytaj więcej

... Error

Prywatny smartfon narzędziem pracy?

BYOD - bring your own device (przynieś do pracy własne urządzenie) to trend który szybko się rozwija...
czytaj więcej