Na oko, czy ucho? Jak się uczymy
Ludzie uczą się w różny sposób. Każdy z nas inaczej. Wzrok, słuch, ruch, to tylko niektóre z czynników pomagających przyswajać wiedzę. Najskuteczniejsze programy rozwojowe łączą w sobie kilka stylów.


Programy edukacyjne i rozwojowe są najskuteczniejsze, gdy łączą jak najwięcej stylów przekazywania wiedzy.


To nic nowego, że każdy ma swój indywidualny styl uczenia się. Wszyscy słyszeliśmy o wzrokowcach, słuchowcach i kinestetykach, ale niewielu z nas wie, że różnych odmian przyswajania wiedzy jest co najmniej siedem. Oprócz trzech wspomnianych, wymienia się często 4 inne: samotników, społecznościowców, logików i lingwistyków. Dobrze wiedzieć, który styl uczenia się jest dla nas najbardziej odpowiedni. Można wtedy wybierać metody konsumowania wiedzy charakterystyczne dla naszej specyfiki. I tak np. wzrokowiec będzie częściej obserwował, niż mówił czy działał, a społecznościowiec będzie dążył do relacji z ludźmi, a nie siedział samotnie przed komputerem czy przy książce.


Najskuteczniejsze programy edukacyjne i rozwojowe łączą różne style przekazywania wiedzy. Docierają wtedy skutecznie z przekazem do większości odbiorców.


Uczenie się online daje w tym zakresie największe możliwości. W sieci można czytać, rozmawiać z innymi, słuchać, oglądać filmy i animacje, a wszystko to często za sprawą jednego kliknięcia myszką. Im bardziej zróżnicowane są doświadczenia uczniów, tym lepiej. Warto więc wiedzieć możliwie najwięcej o tym, jak wciągnąć do nauki jak najwięcej osób.

Aby dotrzeć do wzrokowców:

 • używaj zdjęć, grafik, filmów, czy wykresów do zapamiętywania wiedzy
 • zadbaj o wizualną stronę notatek
 • włączaj wiele „wzrokowych” słów do swoich wypowiedzi (np. dostrzegam, widziałem, rzucę okiem, itd)
 • używaj map myśli
 • zachęcaj do rysowania w trakcie notowania, czy słuchania

Aby dotrzeć do słuchowców:

 • stwórz im okazję do rozmowy
 • pozwól mówić do siebie i pod nosem
 • nie proponuj im pisemnych instrukcji, wyjaśniaj wszystko ustnie
 • posługuj się muzyką
 • nie rozpraszaj hałasem

Aby dotrzeć do kinestetyków:

 • pozwól im się ruszać
 • używaj jak najwięcej słów „w ruchu” (np. poczuj to, dotknijmy tematu, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, itd.)
 • pozwól im doświadczać, a nie czytać, czy słuchać, np. daj im do odegrania role
 • odwołuj się do ich emocji i przeżyć

Aby dotrzeć do lingwistyków:

 • używaj technik, które wykorzystują mówienie i pisanie
 • nie obawiaj się stosować wierszyków, piosenek czy rymowanek
 • dramatyzuj i ubarwiaj słowny przekaz
 • włączaj gry słowne
 • proponuj dodatkowe materiały do czytania

Aby dotrzeć do społecznościowców:

 • stwórz okazję do pracy z innymi, organizuj grupy
 • pozwól wspólnie wykorzystywać wiedzę w praktyce
 • pozwól wyjaśniać wspólnie problemy
 • dziel się informacjami i zachęcaj innych do tego samego
 • formułuj cele grupowe

Aby dotrzeć do samotników:

 • daj przestrzeń do samodzielnej pracy
 • nakreślaj cele i plany indywidualne
 • daj możliwość spojrzenia na sprawy z indywidualnego punktu widzenia
 • nie rozpraszaj
 • nie zmuszaj do pracy w grupie

Aby dotrzeć do logików:

 • daj poznać przyczyny problemów
 • przedstawiaj główne punkty zagadnienia
 • nakreślaj „szerszy obraz”
 • nie nakłaniaj do zmiany nawyków i przyzwyczajeń
 • odwołuj się do sytuacji znajomych i jak najmniej abstrakcyjnych


Nigdy nie uszczęśliwimy wszystkich. Ale to nie znaczy, że nie warto próbować. Ograniczanie się do jednej formy przekazywania wiedzy może tylko przeszkodzić w osiągnięciu celu.Powrót do kategorii...

Nauczyć dzieci, jak się pracuje

KidZania to rodzaj edukacji przez grę i zabawę. Poprzez wcielanie się w role dorosłych...
czytaj więcej

...

Im człowiek bardziej społecznościowy, tym bardziej efektywny

Gdy myślimy o tym, co jest największym zabójcą efektywności w pracy, wielu osobom przychodzą...
czytaj więcej

...

Proste sposoby na zwiększenie kreatywności

Na poziom swojej kreatywności można wpływać i to bardzo prostymi metodami. Najlepiej trochę się ponudzić...
czytaj więcej

...

Jak doprowadzać sprawy do końca?

Konsekwencja i uparte dążenie do realizacji celów, które sobie wyznaczamy, świadczy o naszym charakterze...
czytaj więcej