Skuteczne case study w e-learningu
Case study to metoda stosowana od dawna w edukacji biznesowej. Jest również świetnym narzędziem w e-learningu. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy case studies dobrze się sprawdzają, kiedy są skuteczne i mają dużą siłę oddziaływania edukacyjnego.


Case study to opis przypadku, na podstawie którego można wyciągnąć wnioski na temat przyczyn i skutków danej sytuacji. Przeważnie jest to sytuacja rzeczywista, wzięta z życia. Case study może dotyczyć modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie dobrych praktyk, które można powielić albo błędów, których należy unikać. Najczęściej case study wykorzystuje się w edukacji biznesowej.


Case studies dobrze sprawdzają się w e-learningu, bo m.in.:

 • rodzą potrzebę rozwiązania problemu, dowiedzenia się, co jest najlepszym rozwiązaniem,
 • zwiększają podstawowe kompetencje, takie jak umiejętność oceny i syntezy,
 • wymagają przeprowadzenia pogłębionej diagnozy,
 • zwiększają umiejętność rozwiązywania problemów,
 • pokazują jak powiązać teorię z praktyką,
 • pokazują, czy nasz tok rozumowania jest słuszny,
 • achęcają do kreowania nowych pomysłów.

Aby metoda case study była skuteczna, używająca jej osoba powinna:

 • mieć łatwość w dotarciu do wszystkich ważne faktów związane z sytuacją,
 • rozumieć dobrze sytuację, którą opisuje case,
 • umieć zdefiniować problem,
 • przedstawić jak najwięcej możliwych sytuacji, które prowadzą do rozwiązania,
 • wybrać jedno z nich,
 • przeprowadzić dla niego analizę SWOT,
 • zaproponować plan działania, który doprowadzi do rozwiązania problemu zgodnie z wybraną strategią rozwiązania.

Aby case miał dużą siłę oddziaływania edukacyjnego, powinien:

 • budzić emocje,
 • stawiać przed trudnymi wyborami,
 • mieć kilka możliwych rozwiązań.


Powrót do kategorii...

Jak motywacja, to wewnętrzna

W e-learningu największym wyzwaniem jest pobudzenie u ludzi motywacji do realizowania e-szkoleń...
czytaj więcej

...

Gra o pracę

Grywalizacja to przeniesienie mechanizmów gier do realnych sytuacji. Dzięki temu łatwiej rozwiązać problemy...
czytaj więcej

...

8 razy tak! dla serious games

Serious games, czyli poważne gry to coś więcej niż czysta rozrywka. Ich celem jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności...
czytaj więcej