8 razy tak! dla serious games
Serious games, czyli poważne gry to coś więcej niż czysta rozrywka. Ich celem jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności lub zmiana postaw albo zachowań. Co decyduje o ich atrakcyjności i skuteczności? Spośród mnóstwa atutów wybraliśmy 8 najważniejszych.


 1. Dają praktykę w bezpiecznym środowisku
 2. Rzadko mamy możliwość wypróbowania nowej wiedzy w praktyce, w warunkach przypominających realistyczne sytuacje, które mogą wydarzyć się w pracy. A jeszcze rzadziej mamy możliwość uniknięcia realnych konsekwencji popełnianych błędów, zamiast wyciągać z nich naukę na przyszłość. Takie właśnie bezpieczne środowisko zastosowania nowej wiedzy dają poważne gry.

 3. Są projektowane ze znajomością zasad skutecznego uczenia się
 4. W zespołach zajmujących się tworzeniem poważnych gier nie może zabraknąć ekspertów od uczenia się, zwłaszcza uczenia się ludzi dorosłych. Rozwiązania są skonstruowane w taki sposób, by w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby tej grupy uczniów, m.in. dają użytkownikom duże poczucie samokontroli i niezależności, pozwalają uczyć się w oparciu o doświadczenie, odwołują się do zawodowych i życiowych problemów, pobudzają wewnętrzną motywację.

 5. Można w nie grać kilka razy, według różnych scenariuszy
 6. W tę samą serious game można grać wielokrotnie, eksplorując różne ścieżki i scenariusze. Pozwala to spojrzeć szerzej na problem, który podejmuje gra i stale doskonalić kompetencje potrzebne do jego rozwiązania. A wszystko to bez nudnego powtarzania tych samych zachowań, sytuacji, zadań. Co więcej, dzięki systemowi punktacji, można sprawdzić, jakie zrobiło się postępy w radzeniu sobie z problemem, którego dotyczy gra.

 7. Są efektywnym kosztowo rozwiązaniem
 8. Tak jak każde rozwiązanie online, poważne gry są dla firm korzystnym kosztowo rozwiązaniem. Pozwalają przeszkolić duże grupy pracowników w tym samym czasie, mogą być wielokrotnie wykorzystywane, łatwo jest je aktualizować, nie trzeba ponosić kosztów wynajmu sal, wyżywienia, logistyki, pracownicy mogą korzystać z nich poza czasem pracy.

 9. Generują dane do analizy
 10. Serious games pozwalają zarejestrować wiele ważnych informacji. Gromadzą wiedzę nie tylko na temat wyników, czy postępów w rozwiązywaniu problemów, ale również na temat poszczególnych decyzji uczącego się. To pozwala mu prześledzić swój tok myślenia i zastanowić się, dlaczego w niektórych przypadkach wiedzie on na manowce.

 11. Ludzie je lubią
 12. To chyba jeden z największych atutów serius games. Ludzie po prostu lubią gry. Nowoczesne organizacje wiedzą o tym i włączając je do swojej oferty szkoleniowej budują pozytywny wizerunek wśród pracowników i kandydatów do pracy. To ważne zwłaszcza, gdy na rynku toczy się walka o talenty.

 13. Uzupełniają inne formy uczenia się
 14. W czasach, gdy coraz większym powodzeniem cieszy się blended learning, czyli połączenie nauki elektronicznej z jej tradycyjnymi formami, serious games mogą być bardzo ciekawym uzupełnieniem strategii rozwoju i szkoleń każdej firmy. Według najnowszych badań na temat uczenia się dorosłych najefektywniejszą metodą jest właśnie mieszany model przekazywania wiedzy.

 15. Naprawdę działają
 16. Na temat skuteczności serious games i w ogóle zastosowania symulacji w procesie uczenia się przeprowadzono wiele badań. Na przykład według raportu z University of Colorado Denver Business School (2010 r.) przyswajalność wiedzy w ten sposób jest o kilkanaście procent skuteczniejsza niż w przypadku tradycyjnych metod. Chodzi w szczególności o wiedzę proceduralną, dotyczącą procesów i praktycznych sposobów działania. W grupie studentów uczących się przy pomocy serious games przyswajalność tej wiedzy była większa aż o 19 % niż w grupie stosującej tradycyjne metody.Powrót do kategorii...

Jak motywacja, to wewnętrzna

W e-learningu największym wyzwaniem jest pobudzenie u ludzi motywacji do realizowania e-szkoleń...
czytaj więcej

...

8 razy tak! dla serious games

Serious games, czyli poważne gry to coś więcej niż czysta rozrywka. Ich celem jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności...
czytaj więcej

...

Gra o pracę

Grywalizacja to przeniesienie mechanizmów gier do realnych sytuacji. Dzięki temu łatwiej rozwiązać problemy...
czytaj więcej