Afternoon event with Future Forecast for L&D, 15th March 2023

"L&D in 2023: What matters"

Agenda

14:00 - 14:05
Official opening by Warsaw British Embassy – Lech Kaczanowski, Director, Department of Business and Trade Team, British Embassy Warsaw
14:05 - 14:45
Presentation of “What is Hot in L&D 2023” report - Donald Taylor, Chair at Learning Technologies Conference https://donaldhtaylor.co.uk/
14:45 - 15:00
Coffee break (tea, coffee, water and biscuits)
15:00 - 15:15
VR - immersive learning: effective technology at the service of HR - Marta Machalska, Digital Learning Strategist, Chief Operational Officer, iPro; Anna Markiewcz, VP People w Goelett
15:15 - 15:35
Promise of generative AI for L&D - Kacper Łodzikowski, Vice President of Artificial Intelligence Learning Capabilities at Pearson
15:35 - 16:30
HR and L&D Panel Discussion and Q&A session
16:30 - 17:30
Networking and VR experience (on demand for interested delegates)
Twoja subskrypcja zakończyła się sukcesem.
Twoja subskrypcja zakończyła się sukcesem.

Nasi partnerzy:

patner logo patner logo patner logo
patner logo patner logo

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

a. administratorem danych osobowych jest Ipro Sp. z o.o.,   

ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Ipro Sp. z o.o.,  ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. + 48 791 204 350,  email: rodo@dlc.org.pl.

b.  dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Przedmiotem umowy jest umożliwienie wzięcia udziału w wydarzeniu Learning & Development organizowanej przez administratora danych w dniu 15.03.2023 r.

c.  podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenie roszczeń.

d.  dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, dostawcom platform internetowych służących do organizacji i świadczenia usługi online, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

e.  okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

f.  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

g. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

h. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta i udział w konferencji nie będzie możliwy.

Administratorem danych osobowych jest Ipro Sp. z o.o., 

ul.  Algierska 7, 03-977 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość